อาการสำลัก

กรมการแพทย์ แนะ วิธีการดูแลผู้สูงอายุเมื่อเกิด อาการสำลัก

กรมการแพทย์ แนะ วิธีการดูแลผู้สูงอายุเมื่อ อาการสำลัก หรือมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น เพื่อประคับประคองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน