อาการอาพาธ

แพทย์แถลงอาการอาพาธ หลวงปู่แสง ญาณวโร เผยตอนนี้เป็นอยู่ 10 โรค

คณะแพทย์ฯ ผู้ได้รับมอบหมายจากศิษยานุศิษย์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอาการอาพาธของ หลวงปู่แสง ญาณวโร เผยตอนนี้หลวงปู่อาพาธอยู่ 10 โรค