อาการไวรัสโคโรน่า

เช็กด่วน! อาจารย์เจษฎา โพสต์อาการโควิด19 บ่งบอกได้ว่าเป็นหรือไม่

อาการโควิด19 อาจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักวิชาการและอาจารย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ้คส่วนตัว ว่า “อาการอะไรบ้าง ที่อาจจะบ่งบอก

อาการไวรัสโคโรน่า ติดต่อได้แม้ในระยะฟักตัว รุนแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิต

รวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ อาการไวรัสโคโรน่า โรคมรณะที่ติดเชื้อได้จากทั้งสัตว์สู่คนและจากคนสู่คน เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน