อาการไวรัสโคโรน่า

อาการไวรัสโคโรน่า ติดต่อได้แม้ในระยะฟักตัว รุนแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิต

รวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ อาการไวรัสโคโรน่า โรคมรณะที่ติดเชื้อได้จากทั้งสัตว์สู่คนและจากคนสู่คน เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน