อาคารที่จอดรถ

ดูสิ! แข็งแรงแค่ไหน หลังรถดิ่งซ้ำซาก

สภาวิศกรตรวจสอบอาคารที่จอดรถ โดยเฉพาะแผงที่กั้นรถ หลังเกิดเหตุรถทะลุกำแพงดิ่งพื้นบ่อยครั้ง