อาคารเก่าแก่

กรมธนารักษ์ สั่ง อนุรักษ์อาคารเก่าทางประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ หลังกรณี บอมเบย์เบอร์มา

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดี กรมธนารักษ์ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งดงามไม่เปลี่ยนแปลง! ชมความงามอาคารสถานีรถไฟพิจิตรสร้างในสมัย ร.5

สถานีรถไฟพิจิตร อาคารเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศ ด้านผู้ว่าฯ จ.พิจิตร เตรียมผลักดันพัฒนาถนน สร้างความสะอาด และสร้างตลาดชุมชนหลังสถานีต้อนรับนักท่องเที่ยว