อาคารไม้เก่าแก่แพร่

ฟังนายกฯ ประยุทธ์ พูดถึงบ้าน บอมเบย์เบอร์มา ใครจะต้องรับผิดชอบ!!

การรื้อถอน บอมเบย์เบอร์มา นายกฯ ยืนยันต้องสร้างให้เหมือนเดิม และลงโทษผู้ที่กระทำผิด เรื่องจะยากหรือง่ายอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด