อาจารย์อ๊อด

อ.อ๊อด ผ่าพิสูจน์ บัตรพลังงานรักษาโรค

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ อาจารย์อ๊อด นำบัตรพลังงาน ที่เชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคได้สารพัด […]

อ.อ๊อด ผ่าพิสูจน์ บัตรพลังงานรักษาโรค

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ อาจารย์อ๊อด นำบัตรพลังงาน ที่เชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคได้สารพัด […]

“อ.อ๊อด” ผ่าพิสูจน์ “บัตรพลังงานรักษาโรค”

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ อาจารย์อ๊อด นำบัตรพลังงาน ที่เชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคได้สารพัด […]

ทนายคนดังชี้ เมฆ มังกรบินฟ้องอาจารย์อ๊อดไม่ได้ เพราะถือเป็นความเห็นทางวิชาการ

หลังจากที่อาจารย์อ๊อด รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ได้ออกมาเผยแพร่คลิปทดสอบองค์ประกอบน้ำมันเครื่อง 3 ยี่ห้อในตลาด แล้วพบว่าทั้ง 3 ตัวอย่างนั้นไม่ได้เป็นน้ำ […]