อาจารย์โบบิ

โบบิ นักธุรกิจแว่นตาอัจฉริยะเพิ่มพลัง บุกสถานทูตอเมริกาจี้ยุติแทรกแซงไทย

อาจารย์โบบิ หรือ นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ผอ.ศูนย์แว่นตา ISOPTIK นักธุรกิจแว่นตาอัจฉริยะเพิ่มพลัง บุกสถานทูตอเมริกาจี้ยุติแทรกแซงไทย