อาจารย์ ม.ทักษิณ

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราช ฯ อาจารย์ ม.ทักษิณ ผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนว […]