อาจาร์ยหื่น

นักศึกษาประท้วงอาจารย์คนเดิม รุ่นต่อรุ่นมาตลอด14ปี 19-01-61 (มีคลิป)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกมาทำการประท้วง อาจารย์คนเดิม กับที่เคยประท้วงตั้งแต่ปี2547 เมื่ออาจารย์คนเดิมจะกลับมาสอนพวกเค้าอีกครั้งหนึ่ง

นักศึกษาประท้วงอาจารย์คนเดิม รุ่นต่อรุ่นมาตลอด14ปี 19-01-61 (มีคลิป)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกมาทำการประท้วง อาจารย์คนเดิม กับที่เคยประท้วงตั้งแต่ปี2547 เมื่ออาจารย์คนเดิมจะกลับมาสอนพวกเค้าอีกครั้งหนึ่ง