อาชีพการเกษตร

ไปรษณีย์ไทย ดัน ผลไม้ไทย เข้าสู่ตลาดออนไลน์

ไปรษณีย์ไทย ขยายช่องทางการส่งออก ผลไม้ไทย ของเกษตรกรรวมถึงสร้างโอกาสด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านส่งออก