อาชีพเกษตรกรรม

วันเกษตรแห่งชาติ 2 กุมภาพันธ์ รำลึกความสำคัญของเกษตรกรไทย

รำลึกความสำคัญของเกษตรกรรมไทย วันเกษตรแห่งชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของเกษตรไทย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา