อาญา

เกาะติดศาลอ่านคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์โรฮีนญา

ผ่านไปกว่า 4 ชม. ศาลยังคงอ่านคำพิพากษา คดีค้ามนุษย์โรฮีนญา ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่แจกแจงพฤติการณ์จำเลยแต่ละคน  องค์คณะแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ได้ใช้เวล […]