อาบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.อิสระพงศ์

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี