อาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง

กรมอนามัย แนะ สปาสัตว์-สถานรับฝากเลี้ยง ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ป้อง โควิด19

โควิด19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ สถานที่ให้บริการ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข