อาพิการ

พบเด็กหนุ่มยอดกตัญญู “เลี้ยงย่าตาบอด-อาพิการทางสมอง” วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

พบกับเด็กหนุ่มชั้น ม.2 ยอดกตัญญูเลี้ยงย่าตาบอดและอาพิการทางสมองใน อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เผยเรียนจบแล้วยังไม่รู้จะนำเงินที่ไหนเรียนต่อ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ