อารยธรรม

5 ที่เที่ยวกาญจนบุรี พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ สัมผัสอารยธรรมเก่า เล่าต่อกันมา

ที่เที่ยวกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย และส่วนหนึ่งที่น่าไปเยือนก็คือที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์