อาวุธชีวภาพ

กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ ทวีตข้อความ ปล่อยข่าวลือโรค โควิด-19 เป็นอาวุธชีวภาพจีน

กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ การวิจัย ที่รวบรวมโดยสถาบันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ (IRT) ซึ่งเป็นคลังสมองด้านเทคโนโลยีของออสเตรเลียตั้