อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง

น้ำใจงาม! จิตอาสาร่วมสร้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียนให้น้อง

เหล่าบรรดาจิตอาสา พร้อมใจกันร่วมกันสร้างอาคารเรียน และซ่อมแซมโรงอาหาร ตามโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”