อาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม

แอมเนสตี้ เปิดตัว “อาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม” ยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดตัว “อาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม” เพื่อสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ