อาสาสมัครสาธารณสุข

ชื่นชม! อสม.รพ.สต. กำลังหลักเฝ้าระวัง โควิด19 จ.กระบี่

โควิด19 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ. กระบี่