อาหารกระป๋อง

ผู้บริโภคสหรัฐฯ บริโภคอาหารทะเลกระป๋องเพิ่มขึ้นยุค COVID-19

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเล