อาหารปนเปื้อน

จี๋หลินเจออาหารทะเลแช่แข็งนำเข้า ‘ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก’

จี๋หลิน เจออาหาร ติดโควิด ทางการท้องถิ่นนครฉางชุน เมืองเอกของมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตรวจพบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง