อาหารว่างของชาวล้านนา

‘ข้าวหลาม’ อาหารวัฒนธรรมชนิดแรกถูกคัดเลือกและยกระดับ

‘ข้าวหลาม’ อาหารว่างของชาวล้านนา ในสมัยก่อนชาวล้านนานิยมรับประทานข้าวหลามเป็นอาหารว่างการทำข้าวหลามแบบชาวบ้านจะใช้ข้าวสารเหนียวน้ำเปล่าและเกลือ