อาหารแปรรูป

WHO ยัน! ทานเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เสี่ยง มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ International