อาหารโรงเรียน

ครูและนักเรียนกว่า 3,400 คนในญี่ปุ่นล้มป่วย หลังพบ อาหารโรงเรียน เป็นพิษ

อาหารโรงเรียน บรรดานักเรียนและครูกว่า 3,400 คนในโรงเรียนประถมและมัธยม 15 แห่งของเมืองยาชิโอะ ในจังหวัดไซตามะของญี่ปุ่นล้มป่วย โดยมีอาการท้องเสีย