อาหารใต้

กรมควบคุมโรค เตือน! กิน ลูกเนียง ดิบ เสี่ยงอันตรายจากสารพิษ ทำไตเสื่อม

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน กิน ลูกเนียง ดิบในปริมณมาก เสี่ยงอันตรายจากสารพิษ ทำลายระบบประสาทไตให้เสื่อมลง แนะ ต้มให้สุก หรือหั่นบางๆ นำไปตากแดดลดสารพิษ