อำนวย นิ่มมะโน

 เตรียมพร้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ กำหนดซ้อม 4 วัน 

กทม.เตรียมความพร้อม ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะพระบรมศพฯวันสุดท้าย 30 กันยายน