อำนาจ

ชัดเจน ส.ว. ยังห่วงสถานะอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประเทศชาติจะอยู่ถึง 5 ปี | ขยี้ข่าว by จาม

ชัดเจน ส.ว. ยังห่วงสถานะอำนาจและผลประโยชน์ จึงจำเป็นต้องรักษาตำแหน่งไว้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกของ ส.ว. ในบริบทของสังคมไทย