อำนาจประชาชน

จุฑาฑัตต ลั่น! รัฐธรรมนูญนี้ดี ปัญหาอยู่ที่คน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ ให้อำนาจประชาชน ฟ้องรัฐได้

จุฑาฑัตต ยืนยัน รัฐธรรมนูญนี้ดีมาด้วยความชอบธรรม เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 16 ล้าน 8 แสนคนเห็นชอบให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ