อำเภอพร้าว

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ หวังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่กว่า
7 หมู่บ้าน ของตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่