อำเภอสามเงา

กรมชลประทานตาก ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสามเงา หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือ