อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

ร้านเกม วอน นายกฯ ปลดล็อกดาวน์ ให้เปิดบริการได้

ผู้ประกอบ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ได้เข้ายื่นหนังสือ ให้ช่วยปลดล็อคให้ธุรกิจร้านเกมส์ และเน็ตคาเฟ่ กลับมาเปิดให้บริการได้