อินเตอร์เน็ตฟรี

เปิดเงื่อนไข ไม่ได้รับ เน็ตฟรี 10 GB จากรัฐบาล 10-30 เม.ย.

เปิดเงื่อนไข กลุ่มบุคคล ไม่ได้รับ เน็ตฟรี 10 GB จากรัฐบาล “อินเทอร์เน็ตแบบ unlimited” หลังกสทช. เปิดลงทะเบียนวันแรก 10-30 เม.ย. นี้