อินเทอร์เน็ตฟรี

อนุทิน รับมอบชุด PPE และบริการอัปเกรดอินเทอร์เน็ตฟรี ให้แก่บุคลากรการแพทย์

อนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุด PPE และบริการอัปเกรดอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดการใช้งานและความเร็ว