อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

อิสระ จี้ตรวจโรงเรียนออกกฎคร่ำครึ สั่งห้ามนักเรียนใส่ หน้ากากอนามัย มีลาย

อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ชี้ระเบียบห้ามนักเรียนใส่ หน้ากากอนามัย มีลายสุดคร่ำครึ จี้ตรวจสอบโรงเรียนออกกฎ เชื่อเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครองช่วงโควิด-19