อิ๊นซ์ จิรภัทร

ข่าวดีจุฬาฯ อนุมัติ นิสิตข้ามเพศ แต่งกายได้ตามเพศสภาพ

ครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิตข้ามเพศ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพ ของตนเองได้