อีปุ่ม

วิถีชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ ออกหาอีปุ่มขายสร้างรายได้งามช่วงหน้าแล้ง

ชาวบ้านในพื้นที่ออกหา “อีปุ่ม” หรือลูกกบภูเขา ขายสร้างรายได้งามหน้าแล้ง เฉลี่ยชาวบ้านที่ออกหาอีปุ่มและวางขายจะมีรายได้อยู่ที่ 500-1,000 บาท ต่อคน