อีมันนี่

สรรพากรสั่งแบงก์ส่งข้อมูล โอนเงินถี่ เก็บข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

คน โอนเงินถี่ จ๋อย! คลังออกกฎกระทรวงให้สถาบันการเงินรายงานต่อสรรพากรครั้งแรก 31 มี.ค.63 สำหรับผู้ทำธุรกรรมลักษณะเฉพาะ แบงก์หรืออีมันนี่