อุจจาระร่วง

แพทย์ เตือน! ระวัง อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ช่วงฤดูฝน

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี แนะประชาชนดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ชี้กลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุ