Tag: อุดมศึกษา

คนอุดมศึกษาเดือด ให้เป็น “กรม” อยู่ใน กท.ใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562

อุดมศึกษาเดือด! ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา ผ่าน สนช.วาระแรก ผุด “กรมการอุดมศึกษาฯ” อยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ “หมออุดม” ซัด ผิดหลักการที่วางไว้ให้ขับเคลื่อนงานได้คล่องตัว แต่กลับลดบทบาทลง เผยชาวมหาวิทยาลัยระบุ อยู่ สกอ.เดิมดีกว่า ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านวาระ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยกำหนดให้มีกรมการอุดมศึกษาอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ว่า รู้สึกผิดหวัง เพราะวางแ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ