อุตตม สนธิ

กลุ่ม 4 กุมาร พ้นตำแหน่ง “สมคิด” ทรัพย์สินเพิ่ม แต่ “สุวิทย์” ทรัพ์สินลดลง อุตตม สนธิรัตน์ เงียบ!!

กลุ่ม 4 กุมาร พ้นตำแหน่ง ! สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน