อุตสาหกรรมผลิตนมแพะ

ช่อ พรรณิการ์ เตรียมพัฒนาชายแดนใต้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตนมแพะใหญ่ที่สุดในโลก

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่อ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางไปพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้พูดคุยรับฟังความต้องการของเครือข่ายเกษตรกร