อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กกร. ปรับลดการเติบโต เศรษฐกิจไทย เหลือ 2.0-2.5%

กกร. ปรับลดประมาณการ เศรษฐกิจไทย ปีนี้ลงจากเดือนมกราคม 2563 ประเมินว่าจะขยายตัว 2.5-3.0% เหลือเพียง 2.0-2.5% แต่ยังคงกรอบประมาณการอัตราการเติบโต