อุทกภัยภาคเหนือ

ข่าวดี! ออมสิน ปล่อย สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ