อุทกภัยลุ่มแม่น้ำชี

ชป.ปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล จังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำลดเข้าสู่ปกติแล้ว

วันนี้(4ต.ค.62)ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบ VDO Conference