อุทกภัยใหญ่

อุทกภัยใหญ่ ในมณฑลเจียงซี ผู้คนเสียหาย พืชล้มตายระนาว

อุทกภัยใหญ่ ในมณฑลเจียงซี สาเหตุจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ก.ค. จนถึง 14 ก.ค. โดยสำนักงานใหญ่ด้านการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้ง