อุทยานกุยบุรี

ค้านประกันตัวพราน ‘ฆ่าหมีควาย’ ยันผู้ล่าเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีเจตนาไปยิงช้างป่า

อุทยานกุยบุรีค้านประกันตัวพราน ‘ฆ่าหมีควาย’ พร้อมยืนยันว่าผู้ล่าเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้มีเจตนาไปยิงช้างป่าตามที่สื่อบางแขนงนำเสนอ