อุทยานม่อนพระยา

ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ดอยพระบาทเชื่อมต่ออุทยานม่อนพระยาแช่อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 8 มีนาคม 2560 ) เมื่อเวลา 14.00 น.ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เฮลิคอปเตอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 ( […]