อุทยานแห่งชาติภูพาน

กอ.รมน.สกลนคร ยึดไม้ประดู่แปรรูปใน อช.ภูพาน

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เบื้องต้นเจอไม้ประดู 5 แผ่นและล้อเข็น แต่ไม่เจอผู้กระทำผิด!